LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Tadeusza Kościuszki

 

Młodzież z Liceum poszerza wiedzę poprzez udział w:
- Konkursach z matematyki, języka polskiego, języków obcych, biologii, chemii, fizyki oraz geografii.
- Wycieczkach przedmiotowych do instytucji i zakładów pracy.
- Wolontariacie.
Działające prężnie koła: biologiczne, chemiczne, językowe pozwalają pogłębić wiedzę zdobytą w czasie lekcji.
Dodatkowo uczniowie w ramach nawiązanej współpracy uczestniczą w zajęciach dodatkowych: • wykładach oraz ćwiczeniach laboratoryjnych organizowanych przez Uniwersytet Rzeszowski
Dla chętnej młodzieży oferujemy możliwość udziału w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz uczestnictwo w projektach edukacyjnych dających dodatkowe możliwości rozwoju.

Przygotowujemy bardzo dobrze do studiowania m.in. na kierunkach:
medycyna, farmacja, stomatologia, biotechnologia, biologia, mikrobiologia, projektant zieleni, chemia, fizjoterapia, kosmetologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, analityka medyczna, psychologia, technologia procesowa, ekologia, ochrona środowiska, wszystkich kierunkach rolniczych, leśniczych, weterynaryjnych, gastronomicznych.

Przyszłe kierunki studiów: matematyka, fizyka, chemia, oraz wszystkie kierunki techniczne np.: mechatronika, mechanika, informatyka, automatyka, energetyka, nowoczesne technologie, itp.