Zawód: technik handlowiec (4 lata kształcenia)

Technik handlowiec planuje, organizuje i realizuje transakcje zakupu – sprzedaży na różnych szczeblach obrotu towarowego. Prowadzi działania marketingowe związane ze sprzedażą oraz sprawy ekonomiczno – finansowe w przedsiębiorstwie.
Jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Absolwenci szkoły przygotowani są do pracy w działach handlowych firm, instytucjach promocji, reklamy i marketingu. Technik handlowiec może prowadzić działalność  gospodarczą w branży handlowo - marketingowej.

Technik handlowiec przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Podczas nauki w szkole zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: marketingu, gospodarowania zasobami rzeczowymi, ludzkimi i finansowymi firmy, uruchomienia firmy handlowej, korzystania z technik komputerowych, korespondencji w języku polskim i obcym, nauczysz się zasad prawa oraz współpracy z kontrahentami.

Młodzież kształcąca się w zawodzie technik handlowiec będzie odbywać praktyki w hipermarkecie MAKRO w Rzeszowie.