Zawód: technik teleinformatyk (4 lata kształcenia)

 

Technik teleinformatyk uruchamia oraz utrzymuje terminale i przyłącza abonenckie, projektuje lokalne sieci komputerowe, administruje sieciami lokalnymi, montuje i eksploatuje sieci rozległe. Administruje sieciowymi systemami operacyjnymi. Uruchamia i utrzymuje abonenckie urządzenia sieci teleinformatycznych.
W wyniku kształcenia w zawodzie teleinformatyk uczeń będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:

Po ukończeniu technikum możliwe jest kontynuowanie kształcenia we wszystkich szkołach wyższych, a przygotowanie zawodowe, wiedza i umiejętności ułatwią Wam znalezienie i podjęcie atrakcyjnej pracy.