Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych (4 lata kształcenia)

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych ocenia i przechowuje żywność, sporządza potrawy i napoje, planuje i analizuje sposoby żywienia oraz organizuje produkcję gastronomiczną i wykonuje usługi gastronomiczne.
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika żywienia i usług gastronomicznych należą wszystkie czynności związane z przygotowywaniem wszelkiego rodzaju potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych; ponadto czynności związane z przechowywaniem i magazynowaniem artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych.

Absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły będzie umiał:

Typowymi miejscami pracy technika żywienia i usług gastronomicznych są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, przede wszystkim restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, pensjonaty, domy wczasowe, restauracje na statkach i promach. Technik żywienia i usług gastronomicznych ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą.
Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w pracowniach szkolnych oraz zakładach pracy: Restauracja ,,SOKÓŁ” w Nienadówce, Restauracja ,,Ralpol „w Jeżowem, Restauracja ,,Feniks” w Trzebownisku, Restauracja ,,Słoneczko” w Kamieniu oraz stołówkach szkolnych i zakładowych.