Zarządzenie Kuratora (z 1 lutego 2018 r.) w sprawie określenia terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019