Zawód: cukiernik (3 lata kształcenia)

Cukiernik produkuje wyroby cukiernicze. Przygotowuje różne nadzienia do ciast takie jak kremy, polewy, galaretki oraz wypieka lub smaży ciasta.

Absolwent uzyska gruntowne przygotowanie zawodowe w zakresie produkcji wyrobów cukierniczych, maszyn i urządzeń w przetwórstwie żywności, oceny jakości oraz higieny produkcji, a także bezpieczeństwa i higieny pracy, przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zajęcia praktyczne uczniowie mogą odbywać w  pracowniach w szkole oraz w prywatnych cukierniach.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik może podejmować pracę w zakładzie wytwarzającym artykuły cukiernicze, takie jak: ciasta, wyroby czekoladowe, lody, pieczywo cukiernicze, wyroby karmelowe. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik, może po uzupełnieniu kwalifikacji zdobyć w przyszłości zawód technik technologii żywności.