Zawód: kucharz (3 lata kształcenia)

Kucharz przygotowuje różne potrawy, ciasta, napoje i desery. Przechowuje żywność oraz eksponuje potrawy i napoje.

Profesjonalnie przygotujemy Cię do pracy w sektorze usług gastronomicznych i żywieniowych. Zajęcia praktyczne w restauracjach, stołówkach i innych punktach gastronomicznych pozwolą Ci na bieżąco konfrontować teorię z praktyką.

Podczas nauki uczniowie zdobędą wiadomości i umiejętności w zakresie technologii gastronomicznej, wyposażenia technicznego, rachunkowości gastronomicznej, przedsiębiorczości, podstaw żywienia, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz, może po uzupełnieniu kwalifikacji zdobyć w przyszłości zawód technik żywienia i usług gastronomicznych.

Kucharz może pracować w restauracjach, kawiarniach, w barach szybkiej obsługi, stołówkach, pensjonatach, w domach wczasowych, w stołówkach szpitalnych i zakładowych, sanatoriach oraz firmach cateringowych na terenie naszego kraju i za granicą.