Zawód: mechanik pojazdów samochodowych (3 lata kształcenia)

 

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje obsługę, diagnostykę i naprawę pojazdów samochodach.

Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące podstaw konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji, diagnostyki, naprawy, eksploatacji i obsługi pojazdów samochodowych. Uczeń podczas zajęć diagnozuje i naprawia podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych.

Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód pozwalający znaleźć zatrudnienie w:

Mechanik pojazdów samochodowych może w przyszłości, po uzupełnieniu kwalifikacji zdobyć zawód technik pojazdów samochodowych, a także uprawnienia rzeczoznawcy.

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej na wymienionym kierunku mają możliwość bezpłatnego przygotowania się do egzaminu na prawo jazdy kategorii B.